Ilfracombe Star Trek night walk
StarTrek Challenge, c/o Thomas Westcott, 96 High St, Ilfracombe, Devon EX34 9NH Tel: 01271 863662